İçeriğe geç

Aikido’nun Beş Prensibi :

Zaman gerçekten hızlı ilerliyor. Soğuk bir kışa adım adım yaklaşıyoruz. Ben kışı seviyorum. Sanırım hepimizde biraz melankolik bir hava yaratır soğuk zamanlar. Dışarı çıkmayıp, bir sıcak çayla pencereden manzarayı izlerken düşünceler uçuşur durur.Kış henüz yüzünü tam göstermese de bugün de öyle bir gün işte. Ben de bu zamanı değerlendirirken biriken yazılara göz attım. Ekim ayına başlarken, şöyle bir geçmişe gidelim ve Aikido’nun kurucusu olan O’Sensei Morihei Ueshiba’nın sözlerine kulak verelim dedim.

O’Sensei, diğer birçok büyük üstad gibi yüzyılların birikimini gelecek nesillere kendi yöntemiyle aktarmış. O’nu ve öğretisi idrak etmek her ne kadar zor olsa da, bu çaba, yaşamı anlamlandırmak adına çok değerli bir adım olabilir.

Kurucu Tarafında Öğretilen Şekliyle Aikido’nun Beş Prensibi

1.Aikido, evrendeki sonsuzluğa giden tüm yolları birleştiren yoldur ; Her şeyi içeren ve bir bütün haline (tek vücut haline) getiren Evrensel Zekadır.

2.Aikido, evren tarafından öğretilen gerçektir ve bu dünyadaki yaşamlarımıza uyarlanmalıdır.

3.Aikido, insanlığı Evrensel Bilinç ile birleştiren prensip ve yoldur.

4.Aikido, her birey kendi gerçek arayışı sonucunda evrenle bütünleştiğinde tamamlanmış (bitmiş, son haline gelmiş) olacaktır. (Bu cümle, çok benzer bir anlam ifade etmekle beraber, şöyle de çevrilebilir. ‘’Her birey kendi iç dünyasındaki gerçeği arayış yolunu takip edip evrenle bir bütün haline geldiğinde, Aikido nun misyonu tamamlanacaktır’’)

5.Aikido, sonsuz mükemmelliğe ve O’nun sürekli artan görkemine götüren güç ve şefkat yoludur.

Sevgi’nin Uyumu

Aikido sevginin işlerinin duyurulmasından başka birşey değildir. Sevgi evreni şekillendirir ve herşeyi saflaştırır. Evren tohumlarını herşeyin kendisinden büyüdüğü, sonsuz gücü besleyen ve başarılı olmasına izin veren şeyden serper. Ben hayatın bu dünyada dokunmuş haliyle karmakarışık bir duvar halısı olan yazgısını yöneten sevgiden türetilmiş evrenin türlü türlü kanunlarına aiki ismini verdim. Evrensel merhametin dünyada ki misyonunu devam ettirmek, doğadaki herşeyi korumak ve dostluğunu kazanmaya çalışmak için aikido nun görevi budur.

Evrendeki yaşamın meydana gelişinin kaynağı nedir? Bu meydana geliş sonsuz ruh ve sevginin dışavurumudur. Aikido bu kaynağın saf bir dışavurumudur. Tüm insan ırkının evrenle olan kutsanmış uyumuna götüren orijinal yoldur. Sadece Kami ile birleşmeyi söyleyen Aikido prensibini uygulayarak insanlığı diğer herşeyle tekrar denge haline getirmemiz halinde mükemmellik yolunda sonsuz gelişmenin bir parçası olabiliriz. Kötülüğün ve ızdırabın kökünü kazımak, evren tarafından bize yüklenen temel görevdir.

Evrenin asli formları insan vücudunun içinde gizlidir. İçimizdeki evreni görmeye ve onun bize verdiği kutsal prensipler olan sevgi ve denge ilkelerini uyandırmaya başlamalıyız. Evren pek çok görünüşün (şeklin, biçimin, türün, çeşidin) asla tükenmeyen karışımında ortaya çıkar ; (Bu mozaik içinde) Her biri onun tam tamına farklı bir görünüşü ve her biri diğerleriyle tam bir uyum içindedir. Nasıl ki evren sevgiyi farklı şekillerde dışavuruyorsa, bizde evrenin uyum ve dinamik dengesini hayatımızdaki tüm ilişkilerimizde kendi tecrübelerimize göre bunu yansıtmalıyız. Bu süreç içerisinde evrenin kendisi, insanın vücuduna ve ruhuna girerek gerçek gücü ve gıdayı verecektir.

Evrendeki her şey tek bir kaynaktan, tek bir yaratıcı enerjiden gelir. Dünyada ki herşey bu evrensel sevginin bir tezahürüdür. Evrenin kalbi tüm varlıklarda uyum içinde atar ve onun tüm görkemli, güzel görünüşünü selamlar. Her birimiz bu ritmi kavramak ve mükemmel dengenin uyumuna sebebiyet veren evrenin kalbini tecrübe etmeliyiz. Aikido!nun misyonu evrensel sevginin kesin yolunu takip eder. Öğretileri, Kami’nin öğretileridir. Aikido’nun ilkeleri tüm elementlerdeki, dünyada ki yaşamın yaratılmasındaki uyum ve denge kurallarıdır. Fonksiyonu ise evrenin kalbi ile bütünleşmek ve sevgi yaymaktır.

O’Sensei Morihei Ueshiba

 

Çeviri  – Düzenleme : Oğuzhan Yılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir