İçeriğe geç

Gelecekteki Buddha Sangha Olabilir

Aşağıdaki metin; Thich Nhat Hanh’ın Spirit Rock Center’da gerçekleşen, iki bin kişinin katıldığı Farkındalık Gününde yaptığı kapanış konuşmasıdır.
Ekim 1993, Woodacre- California Kalifornia’daki sevgili dostlar, mutluluk dışardan aldığınız bir şey değildir. Benim için mutluluk, huzurdan doğar. Farkındalık pratiği ile, bedenimizi ve zihnimizi sakinleştirebiliriz. Ve akabinde huzur ve mutluluk mümkün olur. Buddha bedeni içimizdedir. Farkındalığın enerjisini kullanarak içimizdeki ve etrafımızdaki Buddha bedenine istediğimiz zaman temas edebiliriz. Ve biliyorum ki sangha bedeni de bende ve etrafımda. Ağaçlar, çayırlar, mavi gökyüzü, çiçekler benim sanghamı oluşturan parçalar. Ve sizler de sangha bedenimsiniz. Bana göz kulak oluyorsunuz. 

Bütün Varlıklar Mutlu Olsun

Metta (sevgi dolu şefkat) kendimizi dünyadaki herkesle ve her şeyle bağlantı halinde hissettiğimizde gelen açıklık hissidir. Bazı açılardan, mindfulness çalışmasının ve hayatımızdaki mutluluğun doğal bir sonucudur. Buda sevgi dolu şefkatten bahsettiğinde, kuşkusuz genel “sevgi” tabirimizden farklı bir şeye işaret eder. Aslında, onun öğretileri sevgide seçiciliğin doğurduğu sorunlara, bunun nasıl bağlılık yarattığına ve işler değiştiğinde sonuçta nasıl acı çekmemize yol açtığına dikkat çeker. Metta Sutta, onlar hakkında ne düşünürsek düşünelim, ne hissedersek hissedelim sevgimizi dünyadaki herkese yaymamızı söyler bize. Koşulsuz sevgidir bu, beklenti taşımayan ya da karşılık beklemeyen sevgi. Sevgi dolu şefkat üzerine çalışırken, bağlılıklarımızla, yargılarımızla ve sevgimizdeki seçicilikle yüzleşiriz. Sevmekten bahsettiğimizde bunu pek çok şarta bağladığımızı fark ederiz: “Beni sevdiğin sürece” ya da “istediğimi bana verdiğin sürece seni seveceğim”. Dahası, en yakınlarımıza duyduğumuz sevginin bizi derin üzüntülere ve kayıplara karşı savunmasız bıraktığını anlarız.