Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yoga’nın Tarihsel Akışı

Yoga ile ilgili bilinen en eski metinler olan Vedalar, Yoga'yı “kişinin gerçek özünü bilmesinin yolu” olarak tarif eder. Bu metinlerdeki Yoga kelimesi çoğu zaman bir araya getirmek anlamında kullanılsa da…