İçeriğe geç

Tai Chi Klasikleri – I

 • Hareket etmeye başladığınızda tüm vücudunuz hafif ve esnek olmalıdır. Bununla beraber vücudunuzun her bir parçası tüm vücudunuzla bir bütün olarak hareket etmelidir.
 • İçsel enerjiniz sabit kalmayıp yayılmalıdır ve bir davula vurulduğu andaki gibi titreşmelidir. Ruhunuz, vücudunuzda enerji merkezinize(Alt Dantien) doğru sıkıştırılmış olmalıdır.
 • Tai Chi yaparken hareketleriniz mükemmel ve hatasız olmalıdır. Form pürüzsüz bir şekilde, duraksamalardan uzak, akıcı ve sürekli akmalıdır.
 • İçsel enerji(Chi), ayaklardan kök salar ve bel tarafından kontrol edilerek bacaklara doğru çıkar ve en sonunda kollar ve parmak uçlarına ulaşır.
 • Chi’ yi bacaklarınızdan belinize doğru aktarırken vücudunuzun tüm parçaları sanki tek bir parçaymış gibi hareket etmelidir. Bu sizin, ileriye, geriye, sağa ve sola doğru özgürce hareket etmenizi; dengenizi ve konumunuzu koruyabilmenizi sağlar. Bunun gerçekleşmemesi durumunda tüm vücudun kontrolünde kayıplar yaşanır. Böyle bir problemin tek çözüm yolu ise duruşun düzeltilmesidir.
 • Tai Chi ilkelerinin uygulanması, Tai Chi hareketlerinin ileriye, geriye, sağa ve sola, akıcı bir şekilde ortaya çıkması sonucunu sağlar.
 • 1-Great-Master-Chang San FengBunların tümünde, üzerinde durulması gereken nokta hareketlerinizin kaslarınız tarafından değil, zihniniz tarafından kontrol edilmesidir! Ayrıca Tai Chi’ nin “Karşıtların Birliği” ilkesini de takip etmelisiniz; siz yukarı doğru hareket ederken, zihin aşağı’ nın farkında olmalıdır, siz ileri hareket ederken zihin geri’ yi de kaçırmamalıdır, siz sol tarafa kayarken, zihin eş zamanlı olarak sağ tarafı da bırakmamalıdır… Böylece eğer zihin yukarı hareket ederse aynı zamanda aşağı da hareket etmiş olur.
 • Net bir şekilde pozitif ve negatifi birbirinden ayırmanın yanı sıra, maddesel olan ile maddesel olmayanı da ayırdedebilmelisiniz. Tüm vücut, parçalarıyla beraber bir bütün olduğu zaman, pozitif ve negatif enerji üniteleri arasında muazzam bir bağlantı oluşmuş olur. Pozitif ve negatif enerji üniteleri, diğer tüm ünitelere bağlı olmalı ve aralarında kesintiye izin verilmemelidir.
 • Uzun süreli formlarda vücudunuz ırmakta sürekli şekilde akmakta olan su gibi ya da denizde kırılan dalgalar arasında yuvarlanan taş gibi olmalıdır.
 • Uzun süreli formlarda; Savuşturma(Lu), püskürtme(Peng), basma(Ji), itme(An), yuvarlayarak çekme(Zhai), ayırma(Lieh), dirsekleme(Zhou), omuzlama(Kai), sekiz ayrı yönü kuşatan, “Sekizli Şema(Pakua) formları” olarak adlandırılabilir. Dururken, ileri, geriye, sağ yana, sol yana hareket ve ortada duruş “Beş Stil Adımı” olarak adlandırılır. Savuşturma(Lu), püskürtme(Peng), basma(Ji) ve itme(An) “Dört Ana Güç” olarak adlandırılır.
 • Yuvarlayarak çekme(Zhai), ayırma(Lieh), dirsekleme(Zhou) ve omuzlama(Kai) formları “Dörtlü Diyagonal” olarak adlandırılır. İleriye, geriye, sol yana, sağ yana, ve ortaya hareket sırasıyla: Su, ateş, metal, ağaç ve toprak olarak adlandırılır. Bu formlar kombine edildiklerinde “13 Orijinal Stil” olarak da adlandırılmaktadır.

Üstad Chang San-feng tarafından yazılmıştır.
Kaynak: Waysun Liao, Tai Chi Classics, Shambala…
(C. R. Eriş tarafından çevrilmiştir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir