Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doğal ve Ruhsal Evrim

Batı biliminin evrim ile ilgili güncel anlayışı kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bizler düşmanca ve kayıtsız bir evrende varlığını sürdürmeye çalışan, bencil genleri tarafından desteklenen ve etten oluşan bireysel robotlarız. Sınırlı…